Vårt mål

Forebygging

Heltfri.net tilbyr oppdaterte seminarer som tar opp utfordringer knyttet til pornografi. Vi har og samlet en rekke linker som gir økt kunnskap om problematikken.

Håp

HeltFri vil gjennom undervisning formidle håp knyttet til et liv i frihet fra pornografi. Mange opplever seg bunnet av pornografi og uten håp, det ønsker vi å endre.

Hjelp

HeltFri jobber aktivt med utvikling av ulike ressurser som vil hjelpe mennesker til et liv i frihet. Konkrete råd, undervisning og nettverk er tilgjengelig her.

Nytt liv

HeltFri vil gjennom sitt nettverk og relasjoner til bredden i «kristen-Norge» koble mennesker til der det nye livet er ment å leves ut, i fellesskap og i kirker. HeltFri er et arbeid i Tro & Medier

0
% av pornografiske filmer inneholder vold mot kvinner

0
Vers i bibelen inneholder ordet håp

0
vers i bibelen inneholder ordet hjelp

0
vers i bibelen inneholder ordet fri