Når livet oppleves vanskelig, eller du står overfor viktige valg eller lengter etter endring eller fordypning i eget liv kan det være både være godt og nødvendig å samtale med en fagperson.

HeltFri.net anbefaler å kontakte Fermate som finnes på åtte ulike steder i Norge. Fermate kjenner HeltFri.net sitt arbeid og tematikken.

  • Hos Fermate møter du erfarne sjelesørgere som har tid og som kan følge deg gjennom prosesser.
  • Fermate vil møte alle, uavhengig av livssituasjon og livssyn, med omsorg og respekt.
  • Fermate ønsker å hjelpe den enkelte og familier til å ta egne, gode valg og ansvar for sine liv.
  • Fermate sitt møte med mennesker og veiledning er basert på kristen tro og etikk.

Fermate sin erfaring er at en åpen, støttende og reflekterende samtale kan bidra til å styrke livstolkning og livsmestring.

En kan komme til samtale både som enkeltperson og som par. Fermate sine sjelesørgere har taushetsplikt.


 

Østfold   Øst   Oppland   Vestfold/Buskerud   Sunnmøre   Rogaland   Nidaros   Sør


Trondheim Samtalesenter eies og drives av Salem menighet(Normisjon), Normisjon region Trøndelag og Lukas Stiftelsen.

Alle mennesker har en gang i blant behov for å snakke med noen om vanskelige sider av livet sitt, men ikke alle har noen å snakke med når de trenger det. Livet kan by på små og store kriser, og mange strever med tanker og følelser. På Trondheim Samtalesenter kan du få snakke fortrolig med en av våre medarbeidere om det som er vanskelig. På senteret er det frivillige medarbeidere. De har fagkyndig opplæring i å være en fortrolig samtalepartner, og har taushetsplikt. Senteret baserer sin virksomhet på det kristne menneskesyn, men er åpent for alle, uansett ståsted. Alle som søker hjelp i senteret skal bli møtt med varme, omsorg og respekt.

Senteret har to lokasjoner, Trondheim og Levanger. Daglig leder er: Familieterapeut Kjellaug Andresen.

HeltFri.net anbefaler å ta kontakt her.