Sandra Bjørnø om «Klikk her, Thomas»

Det er så utrolig bra at det skrives en bok som dette!

Det er viktig at det snakkes om tidlig. Dette er virkelig en bok med så mange nivåer, blant annet fakta og gode tips til foreldre og ledere, en lettlest bok for barna og praktiske tips på hvordan hjelpe barn og voksne å deale med dette.

Etter å ha jobbet med ungdom i mange år, ser en fort at dette er ett tema som ikke tas opp tidlig nok og er spesielt skambelagt. Det er min bønn til foreldre og dere som jobber med barn at dere snakker med barna deres tidligere. Det er en glede å si at «Klikk her, Thomas» er ett kjempe godt hjelpemiddel. Det handler nemlig om mennesker som er ment til å leve i frihet på begge sidene av skjermen. La oss tørre å ta samtalen.

Sandra Bjørnø,
Ungdomspastor Tabernaklet Bergen og Festivalsjef Ufestivalen